Asesoramento

Para explotacións agrogandeiras, colectivos, produción de autoconsumo

  • Análise de rendibilidade mediante seguimento técnico-económico, mediante unha aplicación informática propia
  • Técnicas para a redución de custos
  • Técnicas para a redución do impacto medioambiental
  • Deseño e técnicas de produción ecolóxica
  • Servizo veterinario en homeopatía
  • Proxectos, estudos de viabilidade, estudos técnicos, estodos económicos
  • Tramitacións administrativas e de subvencións
  • Información permanente sobre axudas e lexislación

Análise de xestión técnico-económica en explotación de leite

Seguimento de cumprimento de normas legais
                   ("aconsellamento")
Análises de terra, perfiles de solo, diagnósticos


Análise de planta, control de pragas
e enfermidades
Seguimento sanitario en invernadoiro ou aire libre


Tramitacións adimistrativas e atención en oficina