Asesoramento

Para explotacións agrogandeiras

  • Análise de custos-xestión técnico-económica
  • Iniciación e perfeccionamento en pastoreo
  • Seguimento de racionamento mediante OBSALIM© (formador acreditado)
  • Produción ecolóxica

Análise de xestión técnico-económica en explotación de leite e carne


Aprendizaxe e seguimento de pastoreo
Diagnóstico alimentario OBSALIM©