Cursos e formación

       TEMÁTICAS:

  • Agricultura e gandería ecolóxica
  • Horta urbana
  • Materias agrarias en xeral
  • Especialización en temas medioambientais

        METODOS PARTICIPATIVOS E INNOVADORES

 Viaxes de estudo

 


 Cursos en aula informáticaVisitas a explotacións de horta...
...ganderías...                   ... ou campos de ensaio e demostraciónFormación clásica en aula...
  
...ou práctica, en horta de autoconsumo


Xornadas de debate en grupo pequeno...

 
 ... en grupos máis grandes...      
 


... ou no tereo, en explotación...

 
...aprendendo na práctica       
Organización de cursos e xornadas