Formación

       TEMÁTICAS:

  • Agricultura e gandería ecolóxica
  • Pastoreo: rexenerativo, Pastoreo Racional Voisin (PRV), PUAD, etc...
  • Produción de carne en base a pasto
  • Temáticas ambientais aplicadas á produción agrogandeira

        METODOS PARTICIPATIVOS E INNOVADORES

 Viaxes de estudo

 


 Cursos en aula informáticaVisitas a explotacións de horta...
...ganderías...                   ... ou campos de ensaio e demostraciónFormación clásica en aula...
  
...ou práctica, en horta de autoconsumo


Xornadas de debate en grupo pequeno...

 
 ... en grupos máis grandes...      
 


... ou no tereo, en explotación...

 
...aprendendo na práctica       
Organización de cursos e xornadas