Consulting

Que servizos?

  • Estudos de viabilidade, estudos de mercado
  • Estudos e proxectos técnicos
  • Apoio á investigación, ensaios e demostración
  • Solicitude de proxectos de I+D+i
  • Plans de desenvolvemento sustentábel

 

             Para quen?

  • Administración
  • Asociacións e colectivos
  • Empresas privadas


Asesoramento para a implantación dunha horta comunitaria
 Apoio nun proxecto de investigación sobre produción forraxeira
Ningún comentario:

Publicar un comentario