venres, 30 de outubro de 2015

Volatilidade de prezos de leite e pensos: como afrontalo?


Evolución da marxe de beneficios por UTA, en vacas de leite (azul), ovino de leite (verde) e porco (rosa). (base 1995)
Gráfica de Juanma Intxaurrandieta, INTIA, Nafarroa.Para isto, entre outras cousas, sirve irse de viaxe por ali a ver granxas...

A gráfica fala de por si:

O sector do porco xa esta afeito a traballar coa especulación e variacións de mercado. Resultado: alternancia de períodos con ganancias altas e períodos con ganancias baixas e mesmo perdas. Para aguantar, os períodos bos sirven para compensar aos malos.

O prezo do leite relativamente estábel ata o 2006, e empezando agora os altibaixos. O futuro do sector lácteo vaise achegar ao que pasa no sector do porco. Pensar o que pasa se esa gráfica do porco se aplica ao leite nos vindeiros anos...

En ovino, as variacións son menores. Polo que? Porque hai moita transformación e venda directa.

CONCLUSIÓN: TI DECIDES!


  • ou segues o mesmo camiño de sempre, e nos anos bos dedícaste a inverter con pouco ton e pouco son en tractor, cemento ou animais: catastrófico, porque non tes reservas para os anos malos (o que nos esta a pasar este ano, dito de paso...)
  • ou vas máis prudente, e aforras nos anos bos para ir aguantando os malos, uns anos estas feliz e outros non
  • ou vas máis alá, e vas na direción da redución de custos, redución de intensificación, mesmo redución do rabaño e da produción
  • ou cambias o chip e oriéntaste á transformación e sistemas de venda máis directa, un camiño dos máis fáciles, a que si?

TÍ MESMO/A...