venres, 30 de outubro de 2015

Volatilidade de prezos de leite e pensos: como afrontalo?


Evolución da marxe de beneficios por UTA, en vacas de leite (azul), ovino de leite (verde) e porco (rosa). (base 1995)
Gráfica de Juanma Intxaurrandieta, INTIA, Nafarroa.Para isto, entre outras cousas, sirve irse de viaxe por ali a ver granxas...

A gráfica fala de por si:

O sector do porco xa esta afeito a traballar coa especulación e variacións de mercado. Resultado: alternancia de períodos con ganancias altas e períodos con ganancias baixas e mesmo perdas. Para aguantar, os períodos bos sirven para compensar aos malos.

O prezo do leite relativamente estábel ata o 2006, e empezando agora os altibaixos. O futuro do sector lácteo vaise achegar ao que pasa no sector do porco. Pensar o que pasa se esa gráfica do porco se aplica ao leite nos vindeiros anos...

En ovino, as variacións son menores. Polo que? Porque hai moita transformación e venda directa.

CONCLUSIÓN: TI DECIDES!


 • ou segues o mesmo camiño de sempre, e nos anos bos dedícaste a inverter con pouco ton e pouco son en tractor, cemento ou animais: catastrófico, porque non tes reservas para os anos malos (o que nos esta a pasar este ano, dito de paso...)
 • ou vas máis prudente, e aforras nos anos bos para ir aguantando os malos, uns anos estas feliz e outros non
 • ou vas máis alá, e vas na direción da redución de custos, redución de intensificación, mesmo redución do rabaño e da produción
 • ou cambias o chip e oriéntaste á transformación e sistemas de venda máis directa, un camiño dos máis fáciles, a que si?

TÍ MESMO/A...

martes, 15 de setembro de 2015

CANTO CUSTA PRODUCIR UN LITRO DE LEITE? DENDE LOGO, NON 0.276€/LITRO!


Metidos en pleno conflito do leite, non nos faltan datos nos medios de comunicación para dicirnos canto deben cobrar os produtores e produtoras. Pero a información publicada hoxe por un medio de comunicación roza xa o esperpento máis espectacular!

Cito textualmente: producir un litro de leite custa 0,276 “coste de producción en granja”. Que barbaridade!

Xestión Agrograndeira e Natureza SL leva máis de 20 anos traballando en xestión de explotacións gandeiras, estudando custos de produción. Os gandeiros e gandeiras que traballan con nós non son dos que teñen os custos de produción maiores, xa que, precisamente, están estudando detalladamente os seus custos de produción para ir reducíndoos. Pois miren por onde, o custo de produción medio, con todos os custos incluídos, no ano 2014, foi de 0,3705€/litro, ben lonxe dos 0,276€ publicados! 

Claro, se cadra quen traballa non debería cobrar nada polo su traballo: ao fin e o cabo, estamos en crise, non é? Pois aínda así, sen remuneración familiar, o noso custo é de 0,3394€/l!

Ou sexa, só cabe unha conclusión: quen afirma con rotundidade, dende a fama de ser un “experto” ou “experta”, que producir un litro de leite agora mesmo neste país custa menos de 0,30€/l non debe nin saber que o leite o producen as vacas. Nós, sí: é o noso traballo diario.

Esta clara a intencionalidade: inducir a pensar que os gandeiros e gandeiras se pasen un montón reclamando pagos de 0,34€.

Agora ben: que se pode producir o leite a 0,276€? e menos? Claro que si! Pero para isto, necesitamos base territorial, superficie, banco de terras, unha organización do sector, presión para que funcionen as mesas de negociación intersectoriais, formación de produtores e asesores, etc... E dicir fainos falta vontade política que pule por un sector produtivo básico da nosa economía. Pero seica neste país nos interesa máis facilitar que os cartos os leven os franceses, a través de Citroën, ou os madrileños do hospital agora privado de Vigo...Xan Pouliquen Kerlau

Xerente de Xestión Agrogandeira e Natureza SL

martes, 9 de xuño de 2015

Que conclusións sacamos do Salón da herba?
O día 3 de xuño, marchamos un grupo de gandeiros e técnicos (ningunha muller, evidentemente: á igualdade de xénero, aínda lle queda camiño por percorrer...)... Digo, un grupo de gandeiros e técnicos visitamos o salón da herba, en Bretaña. Unha feira dedicada única e exclusivamente a todo canto rodea a produción de herba nas explotacións gandeiras.

Non imos dar aquí detalles sobre as interesantes cousas que puidemos ver, imos ir colgando pouco a pouco algunhas fotos ao longo dos vindeiros días, neste enlace.

Hoxe, presentaremos as conclusións da viaxe:

 • A produción de herba deixou de ser unha cuestión de sistemas extensivos
Na edición anterior do salón, a que fóramos tamén, aparecía como unha feira máis ben alternativa, con unha orientación hacia explotacións extensivas, mesmo ecolóxicas. Material de dimensións modestas. Ambiente comercial, pero non agresivo. A impresión era como estar en familia.A evolución foi notábel. Nesta nova edición, había claramente menor presencia de stands ligados ás producións extensivas, pastoreo e ecolóxicas. A maquinaria era de moito maior tamaño. O plantexamento claramente máis convencional: no contexto da nova PAC (greening + fin das cotas + volatilidade de prezos), esta claro que se aposta pola redución de custos, o que aporta a herba.


 • Protagonismo das mesturas múltiples
Queda claro o aumento das mesturas múltiples, que incorporan xa non só unha leguminosa e unha gramínea, senón varias de cada unha, e ademáis varias variedades de cada especie. Así, atopamos mesturas con varios raigrás, varios trévos, dactilo, festuca, plantago, loto, fleo... Eso era unha vella reivindicación do enfoque ecolóxico, que afirma que a bio-diversidade, traducida en varias especies e variedades nun prado, é un factor de equilibrio da produción de herba (fronte aos aleas climáticos entre anos), e tamén de equilibrio da dieta, dado que a diversidade expresase en unha dieta máis variada: hai menos necesidade de complementos minerais e vitaminas no concentrado.

 • Protagonismo de novas especies


Identificamos na edición anterior a presenza de achicoria en mestura anual. Agora, practicamente todas as casa ofertan mesturas pratenses de longa duración con achicoria e lingua de ovella. De novo, apréciase a influenza do coñecemento ecolóxico, que xa dende vai boa citaba o plantago como fonte de minerais e as compostas como proteción fronte a parásitos...


 • Cambios na maquinaria: máis rolos, menos montón

Detectamos unha redución da presentación de maquinaria para o silo a montón (picadores), fronte a un moi notábel incremento da oferta de maquinaria para rolos: enroladoras, enroladoras-encintadoras, remolques, pinzas.

Pola outra banda, apareceron os autocargadores de grande tamaño para recollida e distribución automática de herba verde.


e o último:

aínda nos queda moito para saber sobre produción de herba...
domingo, 5 de abril de 2015

Nuevo curso de racionamiento animal con el método OBSALIMQUÉ ES EL METODO OBSALIM ®?

Gestionar ovinos, caprinos o bovinos de manera rentable y sin patologías es más fácil para quien sabe leer e interpretar los signos que muestran los animales. Con el método OBSALIM®, se aprende a identificar los signos animales y a gestionar la ración alimentaria. A partir de la observación de los ojos, los pies, el pelo, las heces, la orina y otros indicadores, se establece un diagnóstico preciso del estado nutricional del rebaño para la realización de recomendaciones de racionamiento y manejo de la alimentación, para mejora de la producción o reducción del coste de la ración. El método es simple y puede ser facilmente manejado por los ganaderos y ganaderas tras un período de aprendizaje.

Más información sobre el método: aquí, y sobre el desarrollo de las jornadas, aquí

CONFERENCIANTE

BRUNO GIBOUDEAU
Dr Veterinario. Miembro de la agrupación de veterinarios “zone verte”. Arbois. Francia. Desarrollador del método.

Traducción al castellano.

A QUIEN VA DIRIGIDO?

Las jornadas se dirigen en prioridad al sector técnico, asesores de explotaciones ganaderas (profesionales de las ciencias veterinarias y agrarias) bien directamente, en el ámbito de la nutrición animal en campo racionamiento, bien indirectamente como formadores de ganaderos y ganaderas que usarán el método de manera autónoma. Las jornadas también son accesibles a los mismos ganaderos y ganaderas. 

Estas jornadas abren al alumnado la posibilidad de habilitación posterior como formador OBSALIM®, tras un segundo período formativo más avanzado.


PROGRAMA


Lunes 04-05-15

9:00 Recepción e introducción
9:30 Teoría del método OBSALIM ®, presentación de las herramientas
14:00 Comida
15:30 Caso práctico en explotación
18:00 Análisis del caso práctico en aula
19:00 Fin de la jornada


Al término de esta jornada, el alumnado estará en disposición de poder realizar sus primeros pasos con el diagnóstico OBSALIM ®. Para un máximo aprovechamiento de la formación, se recomienda al alumnado probar de manera autónoma el método en varias explotaciones entre ambas jornadas, con el objetivo de debatir conclusiones y dudas en la segunda jornada.


Viernes 12-06-15

9:00 Puesta en común de las experiencias de los alumnos desde la jornada anterior
11:30 Teoría del método OBSALIM ®, calidad de los alimentos
14:00 Comida
15:30 Caso práctico en explotación
18:00 Análisis del caso práctico en aula
19:00 Fin del curso

Dada la zona de realización del curso, la temática y las prácticas se centrarán a priori en el ganado vacuno. Sin embargo, esta situación podría cambiar en función de la especialización del alumnado.


INSCRIPCIÓNInformación e inscripción: 982803633. info@xangalicia.com

Inscripción: 300€. Incluye una comida en cada jornada.
Ingreso en cuenta bancaria, indicando nombre.
Caixa Rural Galega
Titular: Yann Pouliquen
IBAN: ES61 3070 0029 3860 9939 9526


Enviar justificante de transferencia bancaria a info@xangalicia.com con los datos personales: nombre completo, teléfono, profesión y sector productivo preferente (ovino, bovino, caprino)

Plazas limitadas a 15 personas, reserva por riguroso orden de inscripción.

Plazo límite de inscripción: 27-04-2015venres, 27 de febreiro de 2015

AXUDAS PARA MERCAR/MELLORAR TERRA E PARA HORTA


NOVAS AXUDAS, SO PARA A PROVINCIA DE LUGOPrazo de solicitude: 9 de marzo de 2015

Falade con nós para calquera dúbida: 982803633 ou info@xangalicia.com. Liña 1: PARA MERCAR TERRA. (Orzamento 250.000€ ). Vémolo moi pouco interesante, agás se tiñades xa algo en mente.
 • Gandeiros individuais, agrupacións, SAT , ou que asuman o compromiso a incorporación
 • 50% dos ingresos totais teñen que ser da actividade agraria, en gandeiros individuais; 50% dos ingresos da metade dos socios, nas sociedades, teñen que ser da actividade agraria
- Investimentos: terras para actividade agraria (mín. 1 ha)
- Cuantías: 500€/ha (máx. 18 ha= 9000€)
-Compromisos: manter a actividade agraria da superficie subvencionada 5 anos

Liña 2: APOIO DO SECTOR HORTÍCOLA (Orzamentos 100.000€) Esta sí pode ser interesante, mesmo para non horteláns (pero orzamento de 100.000€ en total...)
-Obxetivo: diversificación sector agrogandeiro para impusar outras formas de vivir do agro 

-Beneficiarios:
 • Productor hortícola ou sociedades con actividade hortícolas ou asuman o compromiso a incorporación
 • Inscritos no REAGA e xustificar ingresos hortícolas no último exercicio (excepto incorpoaracións)
 • Superficies mín. Invernadoiro 300 m2
-Investimentos:
 • Instalación invernadoiros novos
 • Reparación e melloras dos existentes
 • Sistemas de rega e outros
-Cuantías: Máx. 6000 € (IVE excluído)
-Compromisos: manter en producción un mínimo de 5 anos


Liña 3: APOIO AO SECTOR VITIVINICOLA (Orzamento 100.000€)

Para explotacións con rexistro vitivinícola
venres, 13 de febreiro de 2015

PRODUCIR LEITE DE VACA ECOLÓXICA: manual de iniciación
Aquí el texto en castellano.

Ao final deste post, o índice do libro.

 
A produción e consumo de alimentos ecolóxicos están crecendo a un ritmo acelerado nos últimos tempos. Leite e produtos lácteos ocupan un espazo cada vez maior nos puntos de venda. Son cada vez máis as persoas que preguntan: é posible? Como? A produción ecolóxica de leite é algo innovador e moderno, e, polo tanto, descoñecido. Algúns aínda cren que producir ecolóxico é volver ás cavernas, ter ingresos ridículos, ou simplemente, que é imposible. Neste contexto, a falta de coñecemento e de formación son freos moi importantes ao desenvolvemento dunha produción rendible de leite ecolóxico.
Producir leite de vaca ecolóxica”, é o primeiro libro en castelán que aborda esta cuestión. Está destinado a produtoras, técnicos, xestoras, provedores; en suma, ao sector leiteiro no seu conxunto. Ofrece unha visión global da realidade técnica da produción de leite ecolóxico. Con moitas ilustracións e unha preocupación constante para describir as técnicas e prácticas concretas, esta guía debe facilitar a implantación e mellora de granxas ecolóxicas, a prol dunha produción de leite ecolóxico económicamente rendíbel á vez que ambientalmente sostible.
O libro recolle todos os aspectos ligados á produción ecolóxica de leite.
Tras unha introdución curta e unha clarificación teórica tamén breve, realízase un breve repaso á normativa da produción ecolóxica. Identifícanse ás diferenzas máis significativas respecto da produción convencional, sen entrar en detalles normativos. Un dos aspectos nos que se fai fincapé é o relativo áos edificios e construcións da granxa, para ver cómo deben ser as instalacións para gando ecolóxico.
O apartado seguinte trata das cuestións relativas á estratexia de reprodución, tocándose, entre outros, as técnicas de agrupación de partos ou o papel dos machos. Estúdase o relativo ás razas, destacándose o interese da frisona, evidentemente, pero presentando tamén os complementos posíbeis con outras razas.
Posteriormente se presenta una serie de capítulos centrais sobre o manexo da alimentación do gando ecolóxico. Dedícase un apartado extenso sobre o pastoreo, que mesmo pode ser consultado por produtores convencionais. Con un enfoque que se pretende práctico, aprendemos como deseñar parcelas de pastoreo, como debemos pastar, se con máis animais, menos, con parcelas máis ou menos grandes, con periodicidade máis ou menos extensa, etc... Este aspecto é de gran importancia nas explotacións ecolóxicas, na medida en que, si ben é fácil levar unha vaca a unha parcela, seica non é tan doado sacar o máximo rendimento económico da produción de leite que sacamos de esta parcela. Esta optimización económica esta relacionada á súa vez coa alimentación complementaria que damos aos animais, tanto pensos como forraxes, o que constitúe un apartado en sí. E para rematar este núcleo central, se dá unha ampla revisión sobre a produción de alimentos na explotación, sexa herba, millo u outros cultivos. En efecto, todos estes deben ir cultivados sen produtos químicos, o que implica certos cambios técnicos respecto do que adoitamos facer en convencional.
O capítulo 9 trata de sanidade animal. Nel, detémonos sobre as causas dos problemas sanitarios das vacas, e ofrecemos solucións alternativas aos tratamentos convencionais.
Non poucas explotacións ecolóxicas, ademáis de producir, realizan algún tipo de transformación ou distribución. De alí que o libro se pare para describir as distintas posibilidades, como xeito de ampliar as vistas no sector, mostrando que a venda a industria, sen máis, non é o único camiño posíbel.
Finalmente, non podía rematar a obra sen que se presentase o importante, a saber: é rendíbel producir leite ecolóxico? Evidentemente, o libro escribiuse porque a resposta é afirmativa, o que se evidencia ofertando un estudo dos resultados económicos obtidos por explotacións ecolóxicas galegas.
Para rematar, realízase un resumo que explica os pasos a seguir por unha explotación que queira cambiar o seu sistema produtivo, e pasarse a ecolóxico, apuntando directamente aos pasos adminsitrativos, técnicos e tamén mentais que terán que darse na granxa.
En definitiva, un libro que debe permitir mostrar ao sector lácteo que a produción ecolóxica é posíbel, á vez que rendíbel.


TABLA DE CONTENIDOS
1.INTRODUCCIÓN 3
2.ENFOQUE AGROECOLÓGICO 9
3.NORMATIVA 15
3.1 REGISTRO Y TRANSICIÓN 16
3.2 EL CULTIVO ECOLÓGICO 17
3.3 ANIMALES: PROCEDENCIA Y RAZAS 18
3.4 ESPACIOS, CARGA GANADERA Y EDIFICIOS 19
3.5 ALIMENTACIÓN 20
3.6 REPRODUCCIÓN Y SANIDAD 21
4.CONSTRUCCIONES 23
5.REPRODUCCIÓN, RAZAS, GENÉTICA 27
5.1.RAZAS 27
5.2.REPRODUCCIÓN 34
5.2.1.REPRODUCCIÓN Y REPOSICIÓN 34
5.2.2.INSEMINACIÓN VS TOROS 36
5.2.3.AGRUPACIÓN DE PARTOS 38
6.PASTOREO 41
6.1.EL PASTO 42
6.2.LA VACA 45
6.3.EL PASTOREO 47
6.3.1.TEORÍA 47
6.3.1.1.TIEMPO DE REPOSO 50
6.3.1.2.TIEMPO DE PERMANENCIA 51
6.3.1.3.CARGA INSTANTÁNEA 51
6.3.1.4.PRODUCTIVIDAD ANIMAL 52
6.3.2.SISTEMAS Y TÉCNICAS DE PASTOREO 55
6.3.2.1.¿QUE PARCELAS PASTAR? 55
6.3.2.2.¿CUÁNDO PASTAR? 58
6.3.2.3.¿QUÉ HACEMOS CUANDO NO HAY PASTO? 61
6.3.2.4.CON QUE ANIMALES PASTAMOS? 62
6.3.2.5.MANERAS DE PASTOREAR 64
6.3.2.6.LA AGRUPACIÓN DE PARTOS 65
6.3.3.DISEÑO DEL PASTOREO 67
6.3.3.1.PARCELAS FIJAS, PERO ¿PORQUÉ? 67
6.3.3.2.¿CUÁNTAS PARCELAS Y DE QUÉ TAMAÑO? 68
6.3.3.3.EL TURNO DE PASTOREO 70
6.3.3.4.NUNCA DIVIDIMOS PARCELAS? 74
6.3.3.5.INFRAESTRUCTURA DEL PASTOREO: CAMINOS Y AGUA 76
6.3.4.APRENDIZAJE 77
7.ALIMENTACIÓN 81
7.1.PRINCIPIOS TEÓRICOS 81
7.2.COMPLEMENTACIÓN DEL PASTO 84
7.2.1.COMPLEMENTACIÓN CON CONCENTRADOS 85
7.2.2.COMPLEMENTACIÓN CON FORRAJES 87
7.2.3.COMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA 88
7.3.MANEJO DE LA RECRÍA 92
7.4.MÉTODO OBSALIM® 95
8.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 99
8.1.FERTILIZACIÓN 99
8.2.HIERBA 105
8.2.1.ESPECIES Y VARIEDADES 105
8.2.2.OPERACIONES DE CULTIVO 111
8.2.3.SECADEROS 114
8.2.4.CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ADVENTICIAS 116
8.2.5.PRODUCTIVIDAD 120
8.3.MAÍZ 122
8.3.1.VARIEDADES 122
8.3.2.OPERACIONES DE CULTIVO 123
8.3.3.PRODUCTIVIDAD 127
8.4.MEZCLAS CONCENTRADAS 128
8.5.OTROS CULTIVOS 129
8.6.BIODIVERSIDAD: UN FACTOR CLAVE 130
8.6.1.DIVERSIDAD DE RAZAS 130
8.6.2.ROTACIÓN 130
8.6.3.COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS 131
8.6.4.SETOS Y ÁRBOLES 132
9 SANIDAD 135
9.1 PRINCIPIOS TEÓRICOS 136
9.1.1 LA MEDICIÓN DE LA SALUD 137
9.1.2 RAZAS 138
9.1.3 INTENSIFICACIÓN 139
9.1.4 ALIMENTACIÓN 140
9.1.5 PASTOREO 141
9.1.6 BIENESTAR 143
9.1.7 EL ORDEÑO 145
9.1.8 ESTRÉS Y RELACIÓN CON EL JEFE/ LA JEFA 145
9.2 TERAPIAS ALTERNATIVAS 146

10.SISTEMAS DE VENTA 151
10.1.VENTA A INDUSTRIA 151
10.2.ENVASADO, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN 152
10.3.SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 155
11.RESULTADOS ECONÓMICOS 159
11.1.RENTABILIDAD ECONÓMICA: ECOLÓGICO VS CONVENCIONAL 160
11.2.RESULTADOS ECONÓMICOS: EVOLUCIÓN 166
12.TRANSICIÓN 173
12.1.ÁMBITO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 173
12.2.CAMBIO MENTAL 177
13.CONCLUSIÓN 181
ENLACES DE INTERÉS 185
BIBLIOGRAFÍA 187
venres, 30 de xaneiro de 2015

NOVIDADES PAC 2015
Aínda quedan flecos sobre a tramitación, polo que non imos darvos os detalles todos de como vai ser a tramitación e as opcións para este ano, pero sí dar algunhas pinceladas do máis relevante ata a data. • mediados de febreiro: deberíamos ter máis información
 • marzo: suponse que se abre a aplicación informática, polo que antes non cadra facer solicitude ningunha.
En todo caso, xa sabedes que iremos informando. A continuación, damo-vos información mínima sobre as agroambientais. Nunha entrega próxima, falaremos do greening.

Ao final, aínda que non estea o PDR aprobado, van-se convocar, esperando que non haxa grandes cambios solicitados dende Bruxelas. Ou sexa, que se soliciten, aínda que as condicións poderían ao mellor variar algo despois (non se agardarían modificacións de importancia).

As liñas de agroambientais han ser:
 1. Apicultura
 2. razas autóctonas
 3. Manexo sostible de pastos:
  • xestión sostible de pastos
  • extensificiación de vacún de leite
 4. produción integrada
 5. Agricultura ecolóxica
Cuestións básicas:
 • razas autóctonas é compatíbel con outras axudas, namentres AS OUTRAS NON: non se poden acumular, como nas convocatorias anteriores (ecolóxico+pasto, pex.)
 • Produción integrada refíreses á produción certificada como integrada (kiwi, viña, pataca...).
 • NON SE PERMITIRA AUMENTAR DEREITOS: O QUE SE PIDE AGORA SERÁ O QUE DURA OS 5 ANOS, NON SE PODERA MODIFICAR
 • só se premitirán parcelas do concello da explotación e concellos limítrofes, fican excluídas as parecelas máis afastadas
 • Sigue obrigando a contar con entidade de aconsellamento (é dicir, Xestión Agrogandeira e Natureza, vaia...)
 • Non se poden empregar lodos de depuradora
 

APICULTURA: 12€/colmea
 1. min. 100 colmeas . en 2 apiarios
 2. máx. 80 colmeas/apiario
 3. distancias dos apiarios 1 km

RAZAS AUTOCTONAS: 175€/UGM (non tes porque solicitar para todas as UGMs)
 1. >5 UGM
 2. 0,7-5 UGM/HA (bovino, cabrun , ovino e equino)
 3. manter UGM primables
 4. aumentar compromisos de 5 en 5 UGM (<5 non vale)

MANEXO SOSTIBLE DE PASTOS, SON 2 LIÑAS

cuestións comúns ás dúas
 1. mínimo 10 ha
 2. carga gandeira de 0,7-2 ugm/ha
 3. non implantar cultivos en superficies >10% de pendente agás para establecer pasteiros ou rexenerar pasto
 4. manter caderno co rexistro das actuacións en pastoreo
LIÑA "XESTION SOSTIBLE DOS PASTOS" (tipo carne): 130€/Ha,
pero 39€ se son pastos arbustivos ou arboredo
 1. superficies a millo ou outros cultivos forraxeiros: máximo 20% da superficie forraxeira
 2. mínimo 70%da superficie de prados e pastos permanentes en PASTOREO

LIÑA EXTENSIFICACIÓN DE VACUN DE LEITE: 180€/Ha
 1. As UGM dos animais de máis de 12 meses representan como mínimo o 70% do total de UGM
 2. máximo de 25% superficies forraxeira a millo ou outros cultivos forraxeiros  (excluindo PR e PA)
 3. o pastoreo ocupara >50%da superficie de prados (temporais e permanentes)


AGRICULTURA ECOLOXICA
 1. Cumprir normativa ecolóxica
CONVERSION (€/HA)
MANTEMENTO
(€/HA)
CULTIVOS HERBACEOS
259
225
FRUTAIS (EPITA E OSO)
397
345
OUTROS FRUTAIS
178
155
HORTICOLAS A.L
483
420
HORTICLAS B.P
600
575
VIÑEDO
900
790
PRADOS E CULTIVOS FORRAX
345
300
PASTOS ARBUSTIVOS E ARBOREDOS
103,5
90
APICULTURA
35
30