martes, 24 de xuño de 2014

AXUDAS A PRODUCION ECOLOXICA E AGROAMBIENTAIS


BREVE COMENTARIO SOBRE O BORRADOR DE PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL GALEGO, DOCUMENTO QUE REGULARA TODO ISTO.

XERALIDADES:

Vaise manter básicamente o mesmo razoamento que até a data: compromisos a 5 anos, pagamentos por superficie, imposibilidade de subir superficie comprometida, necesidade de entidade de aconsellamento.

PRODUCION ECOLÓXICA

Agricultura:


  • as cantidades seguen a ser ridículas para explotacións de horta, non van a beneficiarse destas medidas (575€/ha de invernadoiro..., 420 en aire libre...)
  • froitas e castaño: interesante para eles: 345 e 155€/ha, respectivamente
  • viño, grande beneficiario:  790€/Ha

Gandería:

As contías suben. Pero... fan-se incompatíbel con outras medidas. O resultado final é que en gandería as contías baixan respecto dos anos anteriores: 345€/ha en reconversión, 300 despois. (antes, case era perto de 400).
Hai cambios tamén respecto de que terras entran e cales non (queda fóra o monte en man común!)
Só se poden completar con axudas a razas autóctonas.

 OUTRAS MEDIDAS AGROAMBIENTAIS E OUTRAS:

Indemnización Compensatoria (montaña e outras, o que se chamaba zonas desfavorecidas)
Apicultura
Razas autóctonas
Produción integrada (só patacas, viño, kiwi... produción certificada)
Rede Natura
Mantemento sostíbel de pastos:
     - xestión sostíbel de pastos: ven sendo pastoreo, seica máis tirando para
       vacas de carne: 130€/ha
     - Extensificación da produción de leite: para pastoreo 180€/Ha

CONCLUSIÓN:

  • sistema moi semellante aos anos anteriores, menos esixente
  • algunhas medidas desaparecidas
  • aumenta incompatibilidade
  • redución global de contías
Hai que ir preparandose para solicitude a facer no 2015. Por temas de prepararse, carga gandeira e inscricións en CRAEGA:

  • quen queira pasar a leite ecolóxico debería pensa-lo XA
  • quen queira acollerse ás medidas de pasto, tamén, pensa-lo XA

Seguiremos informando... 

martes, 3 de xuño de 2014

REGULACION DE USO DE PESTICIDAS


 

Uso "sostíbel" dos produtos fitosanitarios :-)? 

A UE publico no 2009 regulamento con este título, un tanto divertido/ignominioso/lamentábel, segundo se mire. A cuestión, en defintiva, é tentar asegurar, polo menos no papel, que os produtos químicos que se empregan en produción convencional teñan un impacto ambiental menos grave ca hoxe. Decimos "convencional", pero os/as produtores/as que sulfatedes con produtos fitosanitarios, aínda sendo autorizados/as (cobre, neem...), tamén estades sobmetidos/as a esta regulación.

Deixemos de protestar tanto, pois: algo é algo. Polo menos, se pretende que os produtos se usen con algo menos de impacto
 

Que vai significar para a produción?

Neste post, só imos centrarnos no que acaba de saír hoxe no DOGA, só con un retraso de 5 anos respecto do que manda a UE, aquí sempre tan rápidos... Conforme vaia progresando a cuestión, iremos comentando o que nos agarda con esta lexislación.

Básicamente, a regulamentación fixa que os apeiros de tratamentos han ter que ir rexistrados, e que haberá que pasarlles unha ITV.

Así que, atentas, as persoas que tedes sulfatadoras (máis de 100 litros), ides ter que rexistrar esa maquinaria e pasarlle revisión, coa correspondente taxa.

As persoas que teñeno servizo de aconsellamento conosco, xa vos avisaremos de cómo irá esta cuestión no futuro.


Aquí vai deixamos o enlace ao DOGA