luns, 29 de xullo de 2013

Circulación de animais polas estradas

Xa sodes varias persoas a perguntar polas normas a respetar cando se levan os animais a pastar. Aquí vos vai. • só se debe facer se non hai outra posibilidade, e se debe elixir as estradas de menor tráfico
 • deben ir custodiados por unha persoa maior de 18, polo menos.+
 • Esta persoa debe dominar os animais en todo momento.
 • na estrada:
  • non invadir a zona peonil
  • circular pola dereita
  • non deben invadir máis da metade do carril dereito
  • deben facilitar o máximo posíbel o paso dos coches
  • se fai falta para isto dividir o rabaño en distintos lotes, cada un debe ir con unha persoa
  • levar luces se é de noite ou con pouca visibilidade

Dito doutro xeito:  non hai ningunha norma que obrigue a que vaia máis dunha persoa, pero como hai que ter o rabaño controlado sempre...

Na maioría das vías que empregamos, que son estreitas, é evidente que non é posíbel cumprir esta normativa.

Pero polo menos, xa sabedes o que, en teoría, hai que facer...

 Foto:  http://bit.ly/1bAR1O2(normas escollidas da regulamentación de tráfico, circulación e seguridade vial, capítulo VI, artigos 126 a 128)